1.

بررسی شرایط نهشت، محیط رسوبی و تعیین زایش افق بوکسیتی در کانسارهای مندان و ده نو، منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مطالعات کانی شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13
علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ عادل ساکی؛ سمیه سلامب اللهی

2.

بررسی فرآیندهای اولیه و ثانویه در کانسار منگنز نصیرآباد، جنوب نیریز، با استفاده از کانی شناسی و زمین شیمی ایزوتوپ های سرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-47
علیرضا زراسوندی؛ محسن رضایی؛ هوشنگ پورکاسب؛ عادل ساکی

3.

بررسی فرایندهای میگماتیت زایی و گرانیت های لوکوکرات در منطقه تویسرکان، همدان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-45
معصومه زارع شولی؛ زهرا طهماسبی؛ عادل ساکی؛ احمد احمدی خلجی

4.

تعیین شاخصه های فیزیکوشیمیایی ماگمای مولد در سامانه های پورفیری برخوردی با استفاده از شیمی بیوتیت: مطالعه موردی کانسار مس پورفیری چاه فیروزه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 561-586
مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ محسن رضایی؛ یوهان رایت؛ عادل ساکی

5.

مطالعه شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل اسکارن ها در همبری باتولیت الوند با سنگهای آهکی دگرگون شده همدان، غرب ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-134
عادل ساکی؛ هوشنگ پورکاسب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.