1.

چندمعنایی ترکیبات "چشم" در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140
آوا ایمانی؛ عادل رفیعی

2.

سازوکارهای مفهومی دخیل در خوانش های گوناگون شعر از منظر شعر شناسی شناختی: موردِ کامران رسول زاده

دوره 9، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 49-79
حدائق رضائی؛ عادل رفیعی؛ مجتبی پردل

3.

نگاهی تازه به فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-136
فرشته مهدوی؛ بتول علی نژاد؛ عادل رفیعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.