1.

بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی

دوره 1، سال اول،شماره 4، زمستان 1383
دکتر سیدحسین سراج زاده؛ دکتر سارا شریعتی مزینانی؛ سیروس صابر

2.

تجربه زیسته مراقبه گران ویپاسانا و پیامدهای اجتماعی مراقبه گری با تأکید برگرایش به خشونت

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-233
سید حسین سراج زاده؛ علیرضا کریمی؛ مسعود روزبهانی

3.

دین و شادمانی: مطالعۀ رابطۀ دینداری با احساس شادمانی در نمونه ای از دانشجویان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-48
سید حسین سراج زاده؛ مریم جامه شورانی؛ فرشاد محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.