1.

بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 02، سال ششم، شماره1، بهار و تابستان 1388
حائری زاده حائری زاده؛ دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ محسن نوغانی؛ میرانوری میرانوری

2.

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین عوامل سرمایه‌ای، اخلاق کار و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شهرک صنعتی کلات مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400
زهرا خضری؛ دکتر محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی

3.

بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-165
سیده مریم صفوی مقدم؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ محمد مظلوم خراسانی

4.

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کلّ آموزش فنی وحرفه‌ای استان خراسان رضوی و عوامل مرتبط با آن

دوره 02، سال چهارم، شماره1، بهار و تابستان 1386
محسن نوغانی؛ ایمانیان ایمانیان؛ حسینی حسینی

5.

بررسی میزان و عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت‌های هرمی در سال تحصیلی 88-1387

دوره 0، سال هشتم، شماره1، بهار و تابستان 1390
دکتر محمد مظلوم خراسانی؛ دکتر محسن نوغانی؛ سید مجید هاشمی مهنه

6.

بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقۀ ثامن مشهد نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-137
مهدی دانش؛ محمّد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

7.

بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-56
امید رضایی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

8.

تحلیل جامعه شناختی تاثیر نهاد وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعۀ تطبیقی- تاریخی دوره های تیموری، صفویه و پهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400
ابوالفضل اکبری؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

9.

تحلیل رابطۀ میان میزان مصرف رسانه‌ای (تلویزیون، ماهواره و اینترنت) با تجمل‌گرایی دربین زنان 15 تا 29 سالۀ شهر مشهد

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-55
هانیه محمدی؛ علی اکبر مجدی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

10.

تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد

دوره 02، سال ششم، شماره2، پاییز و زمستان 1388
دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ دکتر حسین بهروان؛ دکتر محسن نوغانی؛ دکتر علی یوسفی

11.

توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای (مطالعۀ موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-136
مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

12.

چگونگی شکل گیری شخصیت کارآفرین با رهیافت نظریۀ زمینه‌ای

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 28-1
سید کمال الدین حسینی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

13.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-32
مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

14.

عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد

دوره 0، سال دهم، شماره1، بهار و تابستان 1392
سیده مریم هاشمیان(نویسنده مسئول)؛ دکتر حسین بهروان؛ دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

15.

کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد

دوره 02، سال پنجم، شماره1، بهار و تابستان 1387
دکتر محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور؛ مهدی کرمانی؛ شیما صفا

16.

گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 149-170
فرناز سبحانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی دخت بهمنیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.