26.

ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290
لیلا علیمرادی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد زارع فیض آبادی

27.

ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 251-266
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مینا هوشمند؛ سرور خرم دل

28.

ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 554-566
الهام عزیزی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

29.

ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 215-225
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سارا سنجانی

30.

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485
شهرام نوروززاده؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ مجید عباس پور

31.

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا تبریزی؛ الهام عزیزی؛ محسن جهان

32.

ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258
لیلا تبریزی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم

33.

ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150
لیلا تبریزی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی

34.

ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 535-542
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ محمد خیرخواه

35.

ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 1-14
محمدعلی بهدانی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم

36.

ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 177-186
کاظم وفابخش؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

37.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 747-757
فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی

38.

ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 533-542
علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ فرنوش فلاح پور؛ فریدون ملتی

39.

ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 327-334
علیرضا کوچکی؛ زینت برومند رضازاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل

40.

ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 196-207
بهنام کامکار؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم

41.

ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 216-228
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

42.

استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 335-342
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر علیزاده؛ روح اله مرادی

43.

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 120-127
رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ آزاده حسینی؛ مریم جهانی کندری؛ قربانعلی اسدی؛ حسن عاقل؛ علی اصغر محمدآبادی

44.

بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182
محمدتقی ناصری پور یزدی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا قربانی

45.

بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442
پریسا محمودی؛ علیرضا کوچکی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی

46.

بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 111-116
رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ قربانعلی اسدی؛ محسن جهان

47.

بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 356-367
سپیده انورخواه؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

48.

بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382
علی کمندی؛ احمد نظامی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

49.

بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 393-402
فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی

50.

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300
ابراهیم کازرونی منفرد؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ شهاب اقبالی شاه آباد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.