101.

کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78
علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مهدی نصیری محلاتی

102.

مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 909-919
جواد شباهنگ؛ ریحانه عظیمی؛ حسن عاقل؛ علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل

103.

مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 665-681
علیرضا کوچکی؛ جواد وفابخش؛ سرور خرم دل

104.

مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana)

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 160-174
اسکندر زند؛ علیرضا کوچکی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ مهدی نصیری محلاتی

105.

مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 79-88
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا اصغری پور؛ علیرضا خداشناس

106.

مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 133-142
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ غلامعلی کمالی

107.

مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142
عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

108.

مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300
الیاس سلطانی؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ علیرضا کوچکی؛ عزیز جوانشیر؛ افشین سلطانی

109.

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ جاوید قرخلو؛ مهدی راستگو؛ علیرضا قائمی

110.

مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 54-63
یاسر علیزاده؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرزین پورامیر

111.

مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 153-163
سمانه نجیب نیا؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسن پرسا

112.

مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 256-269
سمانه نجیب نیا؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسن پرسا

113.

مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392
ویدا مختاری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان

114.

میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم

دوره 1، شماره 2، 1382
معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

115.

میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 25-34
معصومه صالحی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.