1.

اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 247-258
محمود شور؛ زهرا کریمیان؛ مرتضی گلدانی

2.

بررسی اثر تعدیل کنندگی کلرید‌پتاسیم بر شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی دو رقم گیاه دارویی خردل (Parkland و Goldrush) در شرایط تنش شوری حاصل از کلریدسدیم

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-136
مرتضی گلدانی؛ مریم کمالی؛ محمد غیاث آبادی

3.

تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 168-175
مرتضی گلدانی؛ صدیقه مزروعی

4.

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 366-375
مرتضی گلدانی؛ حسین زارع؛ مریم کمالی

5.

تاثیر غنی سازی با دی‌اکسید‌کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) در شرایط تنش شوری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
مریم کمالی؛ محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی؛ مرتضی گلدانی؛ علی تهرانی فر

6.

تاثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی(Oenothera Macrocarpa

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 528-536
مرتضی گلدانی؛ احسان کشمیری

7.

تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه‌زنی بذور به درجه حرارت‌های مختلف در پنج رقم بذر چمن (Turf grass)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 643-650
هادی خاوری؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ محمود شور

8.

مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391
محمود شور؛ ملیحه بهزادی مقدم؛ مرتضی گلدانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.