1.

اثر محلول پاشی کود آمینول فورته بر واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم نادری در شرایط تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 459-465
سکینه حسن زاده؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

2.

بررسی واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 350-357
فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

3.

بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-43
سکینه باقری؛ محمد اسماعیل امیری؛ داریوش داودی؛ مهرناز انتصاری

4.

تاثیر اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته بر تخصیص مواد در قسمت‌های رویشی و زایشی در گلابی رقم لوئیزبون آلوده به بیماری آتشک

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-89
مه جبین عادل؛ محمد اسماعیل امیری؛ محمد علی نجاتیان؛ مریم عادل

5.

تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-140
مه جبین عادل؛ محمد اسماعیل امیری؛ محمد علی نجاتیان

6.

واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 594-599
فاطمه ظفری؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی وطن پور ازغندی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.