1.

اثر سیلسیم بر تشکیل ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیوم از AlوTiO2

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-58
راضیه خوشحال؛ سید وحید علوی نژاد خلیل آباد

2.

بررسی ترمودینامیکی و عملی فازهای سیلیسید آهن قابل تولید از سیستم پودری آهن و سیلسیم

دوره 33، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 161-172
راضیه خوشحال

3.

توالی و سازوکار واکنش ها در دستگاه ایلمِنایت و آلومینیم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 51-62
راضیه خوشحال؛ محمدعلی بوترابی؛ منصور سلطاینه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب