1.

ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393
طاهره صادقلو؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

2.

ارزیابی و اولویّت بندی مناطق روستایی براساس شاخص های روستای سالم (مطالعة موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394
طاهره صادقلو؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ مجید سجاسی قیداری

3.

بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400
طاهره صادقلو؛ هما باتقوا سرابی؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

4.

تحلیل و بررسی راهکارها واقدامات کشاورزان روستایی در مدیریت و سازگاری با مخاطره خشکسالی (منطقه مورد مطالعه:دهستان کاخک شهرستان گناباد، )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
سمیه علی حسینی؛ طاهره صادقلو؛ خدیجه بوزرجمهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب