1.

اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 97-112
یحیی فیروزی شاهعلی بگلو؛ حسن فیضی؛ اصغر مهربان؛ مسعود علی پناه

2.

تاثیر محلول‌پاشی با عناصر آهن و روی بر عملکرد و قابلیت فراهمی زیستی عناصر در ارقام گندم نان

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 317-326
منوچهر شیری؛ مرتضی کامرانی؛ اصغر مهربان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب