1.

ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 386-398
مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا؛ پیمان کشاورز؛ سعید سعادت

2.

ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR

دوره 24، شماره 2، خرداد 1389
داود نامدار خجسته؛ مهدی شرفا؛ محمود فاضلی سنگانی

3.

ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تأثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم

دوره 26، شماره 4، آبان 1391، صفحه 1042-1050
حسام آریان پور؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت

4.

بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

دوره 22، شماره 2، آبان 1387
فهیمه وهابی ماشک؛ حسین میرسید حسینی؛ مهدی شرفا؛ سهیلا حاتمی

5.

بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

دوره 25، شماره 5، دی 1390
سالومه سیدعلیخانی؛ مهدی شرفا؛ ابوالقاسم توسلی؛ سیده سهیلا ابراهیمی

6.

بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

دوره 24، شماره 4، مهر 1389
مهدی زنگی آبادی؛ عبد الصالح رنگ آور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا بی همتا

7.

بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده

دوره 25، شماره 4، آبان 1390
الهام انتظامی؛ مهدی شرفا؛ غلامرضا ثواقبی

8.

تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

دوره 23، شماره 2، تیر 1388
محمدرضا نیشابوری؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت

9.

رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1192-1201
مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا؛ سعید خاوری خراسانی؛ سعید سعادت

10.

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 145-157
علی اصغر ذوالفقاری؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالحسین هورفر؛ منوچهر گرجی اناری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب