1.

اثر تنش آبی بر روند تغییرات پرولین، قندهای محلول، محتوای نسبی آب و پروتئین های محلول برگ دو گونه گل جعفری

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 365-375
سید موسی موسوی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسماعیل خالقی

2.

اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 459-470
رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید منصور سیدنژاد

3.

بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta repens L.

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 425-433
زهره صداقت کیش؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی

4.

تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهال‌های زیتون رقم ̕باغملک̔ در شرایط کم آبی

دوره 34، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 621-632
نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ زینب جعفری زاده

5.

تأثیر پلیمر‎های سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ارقام باغملک و دزفول زیتون تحت شرایط کم آبی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 671-682
اسماعیل خالقی؛ نوراله معلمی

6.

تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 590-598
سید موسی موسوی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسماعیل خالقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب