1.

ارتباط تغییرات مکانی تنوع زیستی جانداران درشت خاکزی و تاج پوشش درختان در جنگل های حاشیه رودخانه مارون

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1158-1169
احسان صیاد؛ شایسته غلامی؛ محمدرضا عسکر پور

2.

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 24، شماره 6، بهمن 1389
شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

3.

تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 25، شماره 2، تیر 1390
شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب