1.

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، مهر 1389
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی

2.

ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، شهریور 1388
حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید نوری محمدیه

3.

ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 23، شماره 2، تیر 1388
حمزه علی علیزاده؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت

4.

بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 23، شماره 4، آبان 1388
حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

5.

شبیه‌سازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره‌برداران با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: دشت ورامین)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 127-143
حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب