1.

ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها

دوره 24، شماره 4، مهر 1389
حامد ابراهیمیان؛ بهزاد قنبریان علویجه؛ فریبرز عباسی؛ عبدالحسین هورفر

2.

ارتقای بهره‌وری آب و کارایی مصرف کود در کودآبیاری جویچه ای نیشکر

دوره 29، شماره 4، آبان 1394، صفحه 933-942
فریبرز عباسی؛ علی شینی دشتگل؛ نادر سلامتی

3.

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، مهر 1389
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی

4.

ارزیابی قابلیت مدل‌های مبتنی بر داده کاوی در پیش‌بینی عملکرد گندم آبی در کشور

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 189-202
افشین یوسف گمرکچی؛ جواد باغانی؛ فریبرز عباسی

5.

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1339-1348
منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ حسین دهقانی سانیج

6.

ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 25، شماره 6، اسفند 1390
مهدی پناهی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ فریبرز عباسی

7.

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه‌ای

دوره 23، شماره 2، تیر 1388
عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

8.

بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

دوره 26، شماره 4، آبان 1391، صفحه 842-853
یاسر عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

9.

بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 23، شماره 4، آبان 1388
حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

10.

بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

دوره 30، شماره 5، دی 1395، صفحه 1584-1594
فرید فیض اله پور؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی؛ محمدنبی غیبی؛ رجب چوگان

11.

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

دوره 24، شماره 5، آذر 1389
مریم نوابیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ رضا کراچیان؛ فریبرز عباسی

12.

تخمین منحنی مشخصه با پس ماند رطوبتی به روش معکوس و مدل های اسکات و معلم در دو خاک مختلف

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 313-327
فریبرز عباسی

13.

تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 399-410
سونیا زبردست؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری

14.

مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی‌فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی

دوره 30، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1758-1772
فروغ عباسی تشنیزی؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی

15.

مقایسه کود آبیاری با کوددهی سطحی بر کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1181-1189
امیر محسنی؛ حسین میرسید حسینی؛ فریبرز عباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب