آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها1,984
تعداد مقالات20,382
تعداد مشاهده مقاله25,179,842
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,038,786

1.

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232
محمد جواد ثقه الاسلامی؛ محمد کافی؛ اسلام مجیدی؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش؛ علی قاضی زاده

2.

اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم

دوره 9، شماره 2، تیر 1390، صفحه 229-241
مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی

3.

اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 177-186
مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی

4.

اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18
محمد آرمین؛ قربان نورمحمدی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فرخ درویش

5.

ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 758-769
مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی

6.

ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 225-239
مسعود عزت احمدی؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود قدسی؛ محمد کافی

7.

تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 631-645
فرشید علیپور ابوخیلی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر

8.

رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 946-955
عادل مدحج؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ یحیی امام؛ قربان نورمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب