1.

اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120
سید کریم موسوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان؛ علی قنبری؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل

2.

ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 309-322
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

3.

بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . )

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 240-250
رضا ولی الله پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ علی قنبری

4.

بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش

دوره 1، شماره 2، 1382
فریبا خرقانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

5.

بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 1، شماره 2، 1382
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسن مکاریان

6.

تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 17-32
حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

7.

تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، 1382
آسیه سیاهمرگویی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول؛ فریبا خرقانی

8.

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 121-134
آزیتا اشرافی؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل

9.

مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک

دوره 1، شماره 2، 1382
آزیتا اشرافی؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.