1.

ارزیابی پایداری سیستمهای کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامهریزی توافقی: منطقه کوهدشت لرستان

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 239-257
سید محمد نظریان؛ منصور زیبایی؛ آذر شیخ زین الدین

2.

مشوق های سیاستی به منظور کاهش آبشویی نیترات در مزارع کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی درودزن

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 127-135
آذر شیخ زین الدین؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب