1.

برّرسی تأثیرات دین‌داری و عزّت‌نفس بر مصرف نمایشی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-44
خدیجه حاتمی؛ توکل آقایاری هیر؛ ایوب امیرکواسمی

2.

بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 19-41
افسانه دفتری نژاد؛ محمد رضا احمدخانی؛ بلقیس روشن؛ بهمن زندی

3.

بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان

دوره 0، سال دهم، شماره2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 225-242
فاطمه مدیری؛ تقی آزادارمکی

4.

بررسی رابطه هوش‌های چندگانه و هیجانی با کیفیت ترجمه دانشجویان دانشگاه‌های تبریز

دوره 54، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-55
بهلول سلمانی؛ مریم نصیری

5.

بررسی رابطه ی سن و جنسیت با شیوه‌ی بیان کنش گفتار شکایت در زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 99-125
سارا عسکری فورگ؛ جلیل الله فاروقی هندوالان

6.

بررسی عوامل مؤثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 232-250
حسن بهزادی؛ اعظم صفری؛ ایرج رداد

7.

بررسی مشروعیت انتخاب جنسیت جنین در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 49-29
ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حسین جاور

8.

بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 273-296
مهرداد گودرزوند چگینی؛ نیما کنعانی؛ مریم تهی‌دست

9.

تأثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی- جنسیتی بر ترجمه

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393
مسعود شریفی فر؛ فاطمه زند

10.

تحلیل روان‌شناختی بحران هویت قهرمان زن در فرهنگ مردسالار از خلال مطالعة رمان ترس و لرز اثر نوتومب

دوره 53، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-177
زهرا سعادت نژاد؛ نگار مزاری؛ محمدرضا فارسیان

11.

تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از گفتمان نماها در گفتمان روایی: مطالعه موردی کودکان فارسی‌زبان یازده ساله تهرانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-172
الهه طاهری‌قلعه‌نو؛ محمد دبیرمقدم

12.

تقاطع جنسیت و خانواده: فهم جنسیتی از فرایند تشکیل و گسست خانواده

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 212-177
سمیه عرب خراسانی

13.

جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 27-50
زینب صابرپور

14.

رویکردی شناختی اجتماعی به چندمعنایی واژگانی مطالعۀ موردی: "تپل"

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-201
سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد

15.

سالمندی سالم؛ تحلیل مقایسه‏ای سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت مردان و زنان سالمند در شهر شیراز‬‬

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 197-223
مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ نسیبه زنجری

16.

سویه‌های جنسیتی منازعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400
ملیحه مهدی پور؛ علی اصغر داودی؛ اهورا راهبر

17.

سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، زمستان 1384
دکتر سیامک زند رضوی؛ سیمین فروغ زاده

18.

ضمایر شخصی در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390
مهرزاد منصوری

19.

طراحی و آزمون مدل تأثیر عوامل جامعه‌شناختی مبتنی بر نظریه بوردیو با میانجی‌گری سبک زندگی فرهنگی بر میزان مطالعه شهروندان شهر اهواز

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 108-128
فریده عصاره؛ منیجه شهنی ییلاق؛ عبدالرضا نواح؛ منصور کوهی رستمی

20.

غذا، جنسیت و قدرت: مطالعه‌ای اتنوگرافیک در میان عشایر لک لرستان

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-71
محمد چقلوند؛ نسرین امیدوار؛ ابوعلی ودادهیر؛ جلال الدین رفیع فر

21.

فرایند رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه لکی-فارسی براساس متغیرهای سن، جنسیت و بافت وقوع گفتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400
طاهره افشار؛ فری نوش گراوند

22.

قومیت، جنسیت و عملکرد فضاهای‌شهری در شهرهای چند‌قومیتی (مطالعه‌موردی: شهر زاهدان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-123
امیرحمزه شهبازی

23.

گرایش‌های نام‌گذاری زنان و مردان چهار نسل ایران از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 165-195
بهمن زندی؛ الهه واثق

24.

مقایسه مرز بندی های فرهنگی- اجتماعی «تعریف و تمجید» در زبان انگلیسی و فارسی

دوره 44، شماره 1، بهار 1390
محمد رضا هاشمی؛ آذر حسینی فاطمی؛ صبا دوایی

25.

موقعیت طبقاتی زنان در تعارض با کلیشه‌های جنسیتی در متون عرفانی‌-تعلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400
پرنوش پژوهش

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.