1.

بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت

دوره 8، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 25-49
فردوس آقاگل زاده؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

2.

بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-161
افسانه میری؛ محمدجواد مهدوی؛ شهلا شریفی؛ بهروز محمودی بختیاری

3.

بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 71-102
محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی

4.

بررسی هویت محقق در مقالات زبانشناسی کاربردی با روش شناسی ترکیبی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-21
سپیده رحیم پور؛ الهه ستوده نما؛ محمد دبیر مقدم

5.

بررسی و تحلیل بازنمایی «ایران و ایرانی» در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 73-95
زهرا حامدی شیروان؛ فاطمه کاظمی مطلق

6.

تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 136-159
حامد حاجی پور؛ رمضان برخورداری؛ سوسن کشاورز

7.

تحلیل گفتمان بیلبوردهای تجاری-تبلیغاتی از منظر تحلیل چند رسانه ای

دوره 8، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 95-120
صدیقه سادات مقداری؛ مرجان سبحانی

8.

تحلیل گفتمان رمان «الحرب فی بر مصر» اثر یوسف القعید (براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

دوره 12، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 147-160
ناصر زارع؛ رسول بلاوی؛ زهرا هاشمی تزنگی

9.

تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم: مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-65
مرضیه عالی؛ ایوب داودی

10.

چگونگی نمود رابطة قدرت در قالب شیوة بیان در برخی از نامه های مولانا

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389
شهلا شریفی؛ سیده مریم فضائلی

11.

گوساله پرستی بنی اسرائیل و سنت الهی ابتلا: تحلیل گفتمان انتقادی یک داستان قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400
فاطمه السادات مرتضوی؛ سیده سعیده غروی

12.

نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه‌شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-21
آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ فردوس آقاگل زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

13.

هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393
غلامرضا زارعی؛ احمدعلی بابایی؛ سید رضا سیدی نوقابیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.