1.

صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی)

دوره 46، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 37-55
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ اعظم سادات پیش بین

2.

ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی

دوره 48، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 65-84
سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ راضیه نیکی

3.

مسألۀ تاریخ مندیِ شعرِ منوچهر آتشی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 123-150
اسد آبشیرینی

4.

مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ اردوان ارژنگ


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.