26.

بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 595-609
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ محمد حسن سیاری

27.

بررسی اثر سیستم های اگروفارستری و کشت متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ) (Triticum aestivam L. و جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 198-216
منیر نظری؛ علی عباسی؛ سیف اله فلاح

28.

بررسی اثر فاصله ردیف و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) از طریق شاخص های رقابتی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 473-484
مهدیه رجایی؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ سید محسن موسوی نیک

29.

بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد لوبیا چشم بلبلی (L. Vigna sinensis) در شرایط کاربرد تریفلورالین

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-51
عباس نصیری دهسرخی؛ حسن مکاریان؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت

30.

بررسی تطبیقی مفهوم «روابط استراتژیک» بر روابط جمهوری اسلامی ایران و فدارسیون روسیه

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-173
مسعود عبدی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد

31.

بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 491-501
روح اله امینی؛ حسین پژگان؛ عادل دباغ محمدی نسب

32.

بررسی توان رقابتی سویا و سه گونه دم‌روباهی Setaria glauca، S. verticillata و S. viridis در نسبت‌های مختلف کاشت

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 217-230
وجیهه امینی؛ فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی

33.

بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف ‏هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 383-397
یاسر علی زاده؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

34.

بررسی رابطه بین خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر مدیریت تلفیقی‌کود

دوره 5، شماره 4، بهار 1392، صفحه 473-482
سیما قلمباز؛ امیر آینه بند؛ عبدالامیر معزی

35.

بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران

دوره 25، شماره 15، بهار 1397، صفحه 81-104
سهراب دل‌انگیزان؛ یونس گلی

36.

بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 3، بهار 1393، صفحه 444-452
سجاد میجانی؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی

37.

بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-775
مجتبی اسدی؛ علیرضا یدوی؛ محمد عظیمی گندمانی

38.

بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 284-291
ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند

39.

بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 579-592
دورسن امامی کنگر؛ آسیه سیاهمرگویی؛ بهنام کامکار؛ محبوبه بصیری

40.

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 144-153
شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ اسکندر زند؛ رضا دیهیم فرد؛ جواد فرجی

41.

تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 14-21
پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری

42.

تأثیر تراکم بوته و طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 518-526
سمیرا سارانی؛ سید غلامرضا موسوی

43.

تأثیر تراکم علف‌هرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.)، تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1084-1098
وحید محمدی؛ سجاد رحیمی مقدم

44.

تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 593-605
جمشید سامانی‌پور؛ سهراب محمودی؛ علی رضا صمد زاده؛ حسین حمامی

45.

تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 659-669
مجید آقاعلیخانی؛ سعید رضا یعقوبی

46.

تأثیر کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) و ماش Vigna radiate L.)) و وزن علف‌های هرز

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 120-134
آمنه قلی نژاد؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی

47.

تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت در شرایط منابع کودی مختلف

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 388-399
فهیمه داداشی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ محمدعلی بهمنیار

48.

تأثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
افشار آزادبخت؛ سهراب محمودی؛ سید وحید اسلامی

49.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

دوره 3، شماره 4، بهار 1390، صفحه 419-429
مهران بنیادی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمد حسن فلاح هکی

50.

توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 302-312
علیرضا یوسفی؛ مهدی راستگو؛ حسن علیزاده؛ محمد علی باغستانی میبدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.