1.

اثر اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن در میوه گیلاس رقم سیاه مشهد

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری‌خانی؛ احمد ارشادی

2.

اثر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کیفی گیلاس رقم تکدانه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 196-206
محمد صفا؛ جعفر حاجیلو؛ رحیم نقشی بند حسنی؛ محمد قنبری نجار

3.

ارزیابی مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه‌ی فیتوفتورا در گلخانه و باغ

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-455
محمد حاجیان شهری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ حمید افضلی

4.

بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 97-110
رضا وحید بریمانلو؛ فاطمه نادی

5.

تأثیر ژل آلوئه‌ورا بر فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز، خواص کیفی و ماندگاری میوه گیلاس‌رقم‌’سیاه مشهد‘

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 399-406
محمدرضا اصغری؛ حجت خلیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.