1.

مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 217-239
محمد معانی جو؛ محمد مستقیمی؛ مهدی عبداللهی ریسه؛ علی اصغر سپاهی

2.

مطالعات کانی‌ سازی، ژئوشیمی، سیالات ‌درگیر و ایزوتوپ پایدار گوگرد کانسار Cu-Zn-As باقرق با سنگ میزبان کربناته (شمال‌ شرق انارک)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-202
محمد علی جزی؛ محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی

3.

مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 343-367
محمد معانی جو؛ معصومه وفایی زاد؛ فرهاد آلیانی

4.

میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار گوگرد در کانسار آهن سراب 3 (مجموعه معدنی آهن شهرک– شمال بیجار)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 531-561
محمد معانی جو؛ مهرداد فردوسی راشد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.