1.

اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 226-233
روشنک شهریاری؛ محمد خواجه حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا

2.

دوره پس‌رسی بذر و الگوی رویش علف‌های هرز گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در شرایط دیم لرستان

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 385-398
سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمد علی باغستانی میبدی

3.

(مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه‌های Echinochloa. crus galli وEchinochloa orizy cola سوروف

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 255-257
متین حقیقی خواه؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد بنایان اول


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.