51.

مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم: نقش سیاست‌های ملی و برنامه مدیریت خشکسالی (DMP)

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-112
آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری

52.

مروری بر شاخص‌های خشکسالی و بررسی عملکرد آن‏‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-112
میرحسن میریعقوب زاده؛ سید امین خسروی؛ مصطفی ذبیحی

53.

مطالعه تطبیقی شاخص های خشکسالی مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای و زمینی با استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییر (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1034-1045
سجاد ابراهیم زاده؛ جواد بذر افشان؛ خلیل قربانی

54.

نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-52
نرگس حاجیان؛ مریم قاسمی؛ عباس مفیدی

55.

واکاوی اثرات ژئومورفولوژی کارست و خشکسالی بر ویژگی های کمی- کیفی منابع آب کارستی محدوده تاقدیس گرین (استان لرستان)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18
منصور پروین؛ رامین حاتمی فرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.