1.

بررسی و تحلیل تأثیرات مؤلفه‌های حس تعلق مکان بر کیفیت محیط شهری، مطالعه موردی: شهر زاهدان

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-147
محمد رضا شجاعی فر؛ محمود رضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده

2.

قومیت، جنسیت و عملکرد فضاهای‌شهری در شهرهای چند‌قومیتی (مطالعه‌موردی: شهر زاهدان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-123
امیرحمزه شهبازی

3.

مکان‌یابی سایت اسکان موقت در برابر زلزله در شهرها (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-173
خدیجه نارویی؛ اسماعیل آقائی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.