1.

اثر اسانس های گیاهی آویشن و مرزه بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده نرگس رقم ’شهلا‘ (Narcissus tazetta L. cv. Shahla)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 574-580
ایمان بنی نعیم؛ داود صمصام پور

2.

اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 241-250
فائزه شرقی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار

3.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، نیترات ردوکتاز و رنگدانه‌های فتوسنتزی لوبیا تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 76-94
مهسا محمدی؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

4.

پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب

دوره 34، شماره 2، بهار 1399، صفحه 393-408
کاوه کیانی جم؛ محمدرضا بی همتا؛ داود حبیبی؛ احمد اصغرزاده؛ علی صارمی راد

5.

تأثیر محلول‌پاشی منابع آهن بر پارامترهای رشد، غلظت آهن و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاه سورگوم

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1467-1480
صبیره گلشاهی؛ احمد غلامعلی زاده؛ نوشین میر؛ مریم قربانی

6.

تاثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرمای انگور

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 159-170
شکراله حاجیوند؛ میترا رحمتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.