1.

اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 311-322
عبدالواحد هودیانی مهر؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ محمد رضا اصغری پور چمن

2.

ارزیابی شاخص‌های کارایی مصرف منابع و حاصلخیزی خاک در نسبت‌های کشت مخلوط ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum L. ) و بادام‌زمینی (Arachis hypogeae L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1511-1525
زهرا خمر؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ سید محسن موسوی نیک

3.

بررسی ارتباط دمای خاک با پارامترهای آب و هوایی در شمال غرب ایران (2015-1992)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 279-307
محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری؛ آزیتا کردی

4.

بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک و شاخص‌های کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (‏Zea mays L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (‏Vigna unguiculata L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 267-280
مهدی شریفی نژاد؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر

5.

تأثیر مدیریت بهینه نیتروژن و جهت‌های کاشت بر ﺻﻔﺎت اکوﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺎی ﺗﺮش ((Hibiscus sabdariffa L.

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1357-1374
فرزانه ریگی؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری؛ رضا باقری

6.

واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 209-217
حمیده فاطمی؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ سیدحسین نعمتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.