1.

اجمال و تبیین در روایات

دوره 36، شماره 3، بهمن 1383، صفحه 223-250
مجید معارف

2.

بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست"

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-225
سید حمزه موسوی؛ محمد عموزاده

3.

بررسی نقش استعجاز در ساختار معنایی اصطلاحات زبانی در چارچوب معناشناسی شناختی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 285-306
مرتضی دستلان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب