26.

برهمکنش منبع نیتروژن و تنش خشکی در مرحله گلدهی ذرت بر جذب و کارایی نیتروژن و فسفر

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1190-1199
سیف اله فلاح؛ فائز رئیسی

27.

تأثیر آبیاری قطره‌ای و کپسولی توأم با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 253-266
فاطمه فتحی خشویی؛ محمدرضا نوری امامزادئی؛ احمدرضا قاسمی؛ مسعود قاسمی قهساره

28.

تأثیر تلقیح با قارچ Piriformospora indica بر عملکرد دانه، جذب و کارآیی مصرف نور سویا (Glycine max (L.) Merr.) تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 199-215
گودرز احمدوند؛ سمیه حاجی نیا

29.

تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 590-598
سید موسی موسوی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسمعیل خالقی

30.

تأثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب بر عملکرد سویا و میزان نیترات موجود در

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 70-79
علیرضا حسن اقلی

31.

تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
شهربانو طاهرآبادی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی

32.

خلأ عملکرد سویا (Glycine max L. Merr.) در منطقه گرگان و علی‌آبادکتول با استفاده از روش آنالیز خط مرزی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 760-776
علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ فریما حسینی؛ علی شاه حسینی؛ میثم مهماندویی

33.

مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 426-434
مسلم جابری؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی؛ مهسا اقحوانی شجری

34.

مقایسه کمی و کیفی ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر تنش رطوبتی انتهایی و محلول‌پاشی هیومیک اسید

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-185
رضا شهریاری

35.

میزان اثربخشی هوشمندسازی سامانه‌‏های آبیاری فضای سبز در کاهش مصرف (مطالعه موردی: پارک رازی تهران)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-28
امیرناصر سعیدالذاکرین؛ بیژن نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.