1.

مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 369-377
مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد رضا چائی چی؛ زینب بساق زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب