1.

انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 55-74
نیلوفر اشک تراب؛ منصور زیبایی

2.

اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 59-72
مرتضی تهامی پور زرندی؛ محمد قربانی

3.

برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1458-1468
بهنام آبابایی؛ هادی رمضانی اعتدالی

4.

بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود

دوره 34، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 565-577
بهجت سرچشمه؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد

5.

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مجازی در محصول گوجه فرنگی در استان هرمزگان تحت تغییرات اقلیم

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 29-43
ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی

6.

جایگاه بخش‏‌های اقتصادی استان اصفهان براساس رویکرد مصرف با استفاده از مدل داده–ستانده

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-20
الهام اپراجونقانی؛ زهرا نصراللهی

7.

سنجش ردپای آب و تجارت آب مجازی در بخش‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از رویکرد داده-ستانده

دوره 6، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 11-18
زهرا نصراللهی؛ مهران زارعی؛ سمیرا رایگا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب