1.

اثر همزیستی میکوریزایی و سودوموناس بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata (L.) Wilczek) تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-126
محمد صالحی؛ علی فرامرزی؛ منوچهر فربودی؛ ناصر محبعلی پور؛ جلیل اجلی

2.

تأثیر Azospirillum lipoferum و Azotobacter chrococoum بر آزادسازی پتاسیم خاک در کشت گلدانی سویا (Glycine max var. Williams)

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 593-599
اسماعیل دردی پور؛ اکرم فرشادی راد؛ محمدحسین ارزانش

3.

تأثیر پیش تیمار باکتری های محرک رشد (PGPR) بر برخی پارامترهای رشدی و رنگدانه های فتوسنتزی دو رقم گیاه لوبیاسبز (.Phaseolus vulgaris L) تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-56
هانیه فیروزی؛ همت اله پیردشتی؛ سید جابر حسینی

4.

تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 328-336
مهدی قبولی؛ فرج ا... شهریاری؛ مژگان سپهری؛ حسن مرعشی؛ قاسم حسینی سالکده

5.

تأثیر کود نیتروژن و کود زیستی فسفات بارور2 روی برخی ویژگی‌های پیاز رقم آذرشهر در منطقه ملکان

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-28
علیرضا ایمانی؛ موسی ارشد

6.

تأثیر منابع مختلف کود نیتروژن و بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش آبی انتهای فصل

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 107-126
مریم نیازی اردکانی؛ وحید براتی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری

7.

تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 360-368
سارا بخشائی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مرتضی گلدانی

8.

درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروری

دوره 39، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 175-222
سعید نظری توکلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.