1.

پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی

دوره 34، شماره 5، دی 1399، صفحه 1003-1018
محمد کاوه؛ محمد علی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد رضا اردکانی

2.

تأثیر کاربرد برخی کودهای شیمیایی و آلی و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دسموتاز، پراکسیداز و پروتئین محلول کل در انگور رقم بیدانه قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401
اکرم فاطمی؛ آسیه صفری؛ محسن سعیدی؛ زهرا کلاه چی

3.

تغییرات برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی برگ انگور بیدانه قرمز متأثر از تنش خشکی و کاربرد برخی کودهای آلی و شیمیایی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 267-281
آسیه صفری؛ اکرم فاطمی؛ محسن سعیدی؛ زهرا کلاهچی

4.

واکنش ریحان (Ocimum bacilicum L.) به سیستم‌های مختلف تغذیه در کشاورزی اکولوژیک

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 535-547
سهیلا چهاربندی؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ محمد کاوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب