1.

اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 336-347
تیمور جوادی

2.

اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 476-484
علی معصومی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ حمیدرضا خزاعی؛ کامران داوری؛ محمد زارع مهرجردی

3.

اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری

دوره 28، شماره 5، دی 1394، صفحه 940-950
میترا رحمتی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمد بنایان اول؛ مجید عزیزی

4.

اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 658-666
مرتضی گلدانی

5.

اثر طیف‌های مختلف نور بر کارایی فتوسنتز گیاه گل سنگ (Hypoestes phyllostachya)

دوره 36، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 803-815
داوود کاظمی؛ مریم دهستانی اردکانی

6.

ارزیابی رشد، ‌عملکرد و خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی پنج گونه نعناع (Mentha spp.) در سیستم هواکشت تحت شرایط کشت گلخانه‌ای

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 603-618
مریم یعقوب وند؛ حسن مومیوند؛ محمدرضا راجی؛ اشکان بنان

7.

بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-67
روح اله عامری؛ مجید عزیزی؛ علی تهرانی فر؛ وحید روشن

8.

بررسی اثر تعدیل کنندگی کلرید‌پتاسیم بر شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی دو رقم گیاه دارویی خردل (Parkland و Goldrush) در شرایط تنش شوری حاصل از کلریدسدیم

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-136
مرتضی گلدانی؛ مریم کمالی؛ محمد غیاث آبادی

9.

بررسی اثر حلقه‏برداری، تنک میوه و کاربرد اوره، سولفات روی و ساکاروز بر باردهی، مقدار کلروفیل و فتوسنتز برگ، و ویژگی های کمی میوه پسته رقم ’اوحدی‘

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 277-287
مجید اسمعیلی‌زاده؛ علیرضا طلایی؛ حسین لسانی؛ امان اله جوانشاه؛ حسین حکم آبادی

10.

بررسی پارامترهای فتوسنتزی و عملکردی و ارتباط بین آن‌ها در ژنوتیپ‌های عدس در شرایط دیم

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 91-103
سیده‌‌سودابه شبیری؛ علی اکبر اسدی؛ محمود عظیمی

11.

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 409-416
محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی

12.

بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 239-247
علیرضا کوچکی؛ ویدا مختاری؛ سرور خرم دل؛ شهربانو طاهرآبادی

13.

بررسی واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 350-357
فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

14.

تأثیر دفعات محلول‌پاشی کود اوره بر پارامتر‌های فتوسنتزی درختان بارور پسته رقم کله‌قوچی در مراحل مختلف رشد میوه

دوره 33، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 233-245
نسرین قرائی مسجدی؛ محمدحسین شمشیری؛ محمدرضا دهقانی

15.

تاثیر تنش ناگهانی دمای پایین ریشه و شاخساره بر بازیابی برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی گوجه‏فرنگی (Lycopersicon escuhentum var. Infinity) در حضور بور

دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 593-608
فهمیه دژآباد؛ مریم حقیقی

16.

تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1391
حسن بیات؛ سید حسین نعمتی؛ یحیی سلاح ورزی

17.

تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 178-184
مهری یوسفی؛ سیدجلال طباطبایی؛ جعفر حاجی لو؛ ناصر مهنا

18.

تاثیر طیف‌های مختلف نور بر عملکرد فتوسنتزی، شاخص‌های رشد و میزان اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401
مهدی مرادی؛ بهرام عابدی؛ حسین آرویی؛ ساسان علی نیائی فرد؛ کمال قاسمی بزدی

19.

تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ‌های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 246-254
الهام الهی فرد؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ امین میرشمسی کاخکی

20.

تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول‌پاشی گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 355-368
محمد کافی؛ بیژن سعادتیان

21.

غربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه‌ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاوم

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 466-474
نامدار مرادی؛ حشمت الله رحیمیان؛ علی دهستانی؛ ولی اله بابایی زاد؛ یاسر یعقوبیان

22.

کاهش اثرات کم‌آبیاری بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) توسط اسپرمیدین

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 187-197
وحید شریفی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباس دخت

23.

مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 329-342
سمیه حیدری؛ سید حسن مرعشی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ مصطفی قادری زفره ای

24.

مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 583-597
روژین قبادی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ بهمن فرهادی؛ فرزاد مندنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب