1.

اثر پیش‌تیمار بذر با مواد زیستی و شیمیایی و کاربرد علف‌کش بر رشد و عملکرد توده بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 176-190
سمیه نجاتی سروندانی؛ المیرا محمدوند؛ سید محمد رضا احتشامی

2.

ارزیابی اثرات خوشه‌چینی علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در تناوب زراعی بر عملکرد نخود در کشت‌های زودهنگام و دیرهنگام در شرایط اقلیمی لرستان

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 46-56
سیدکریم موسوی

3.

تأثیر خوشه‌چینی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در کشت گندم بر جمعیت این علف‌هرز در کشت نخود در تناوب‌زراعی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 441-451
سیدکریم موسوی

4.

کارآیی استفاده از علف‌کش پاراکوات برای مدیریت علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در قالب رهیافت تهیه بستر کاشت زودهنگام

دوره 5، شماره 1، آبان 1393، صفحه 57-68
سیدکریم موسوی؛ جمشید نظری‌عالم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب