1.

اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 225-239
زهرا نوری؛ علی طالبی؛ بابک ابراهیمی

2.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1247-1259
مصطفی رضایی زمان؛ سعید مرید؛ مجید دلاور

3.

ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نومل)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-64
فاطمه ولی نژاد؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ امیراحمد دهقانی؛ بهنام آبابایی

4.

برآورد میزان رواناب حوضه آبریز لنبران چای در استان آذربایجان شرقی: کاربرد مقایسه ای روش های واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAT

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-75
محمدحسین رضائی مقدم؛ میراسدالله حجازی؛ عبدالله بهبودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.