1.

اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-426
محمود قاسم نژاد؛ علی مومن پور؛ علیرضا عبداله پور؛ علیرضا شیخ اشکوری

2.

ارزیابی مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه‌ی فیتوفتورا در گلخانه و باغ

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-455
محمد حاجیان شهری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ حمید افضلی

3.

بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-484
علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح الله زمانی؛ فاطمه نصیبی؛ حسین حکم آبادی

4.

بررسی ویژگی های معنایی دوگان ساخت های گویش لری دهلرانی بر اساس نظریه تصویرگونگی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-32
طاهره افشار؛ علی روحی

5.

تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
سینا رازی؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.