1.

اثر قارچ Beauveria bassiana و نانوسیلیکا روی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتویید آن Diaeretiella rapae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 333-345
ساناز امامی؛ شهرام ارمیده؛ سجاد پیرسا؛ جی پی میچاود

2.

تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
امیر چراغی؛ بهزاد حبیب پور؛ محمد‏سعید مصدق؛ ویدا مهین پو

3.

ترجیح غذایی کنه شکارگر Amblyseius swirskii روی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorumتیمار شده و تیمار نشده با قارچ Beauveria bassiana

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 511-517
مرجان سیدی؛ مهدی ترک

4.

کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 589-595
فاطمه طالع پور؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی

5.

)گزارش کوتاه پژوهشی( نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 291-293
صفورا فدایی وطن؛ غلامحسین مروج؛ جواد کریمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.