1.

ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 612-627
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ افسانه امین غفوری؛ منصوره محلوجی راد؛ فرنوش فلاح پور

2.

ارزیابی و کمی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در یک کشت بوم گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400
مصطفی کوزه گر کالجی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار؛ حمید امیر نژاد؛ محسن حسینعلیزاده

3.

بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران

دوره 6، شماره 2، بهار 1394، صفحه 19-30
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سمانه نجیب‌نیا؛ بختیار للـه‌گانی؛ حسن پُرسا

4.

بررسی فونستیک و تنوع و تراکم جمعیت هزارپایان (Diplopoda) خاکزی طی فصول مختلف سال در جنگل سمسکنده مازندران

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-122
محمود مهرافروز مایوان؛ معصومه شایان مهر

5.

تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت‌های ول معمولی(پستانداران: جوندگان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-30
فاطمه طباطبائی یزدی

6.

تأثیر ارقام مختلف سیب‌زمینی روی جمعیت تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman و دشمنان طبیعی آن در شرایط مزرعه‌ای استان اردبیل

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 347-356
سید علی اصغر فتحی؛ مهدیه جعفری جاهد

7.

تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-87
زهره خسرویان چترودی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی

8.

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران - جایگزینی نهاده‏ها و طراحی بوم‌نظام کشاورزی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 935-959
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری

9.

شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 323-339
محمد ابراهیم گوهرجو؛ محمد رضا عدالتیان دوم؛ فخری شهیدی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ محمد جواد وریدی

10.

ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

دوره 3، شماره 4، بهار 1390، صفحه 476-481
سمانه سادات همراز؛ محمد رضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ علیرضا کوچکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.