1.

بررسی و تصحیح دو نویسش از شاهنامۀ فردوسی («ندید و» یا «ندیدو»؛ «برسان شیر» یا «بسطام‌شیر»)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-85
خلیل کهریزی؛ وحید مبارک

2.

پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار)

دوره 47، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-16
سجاد آیدنلو

3.

چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 81-103
محمّد صادقی شهپر؛ رضا صادقی شهپر

4.

چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 97-120
زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصراله امامی

5.

شعر سنایی در لغت نامة دهخدا

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 57-79
نجمه دری

6.

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 65-89
فرزام حقیقی

7.

مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 65-100
مصطفی جیحونی

8.

مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 65-73
چنگیز مولایی

9.

نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-133
فرانک جهانگرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.