اخبار و اعلانات

 

فهرست نشریات تحت احتیاط و جعلی
1401-11-23

فهرست نشریات تحت احتیاط و جعلی، همواره از طریق دو وبگاه «دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و«پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)» منتشر و در دسترس دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور قرار می گیرد.

آدرس وبگاه ها:

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب