اخبار و اعلانات

 

ششمین وبینار " نمایه سازی نشریات علمی : آشنایی با استانداردهای بین المللی موثر در نمایه سازی نشریات علمی"
1401-12-22

به استحضار می رساند کمیسیون نشریات علمی، ششمین وبینار " نمایه سازی نشریات علمی : آشنایی با استانداردهای بین المللی موثر در نمایه سازی نشریات علمی" ویژه سردبیران و مدیران مسئول 10 برگزار مینماید. - 1401 از ساعت 12 /12/ محترم نشریات علمی در تاریخ شنبه 27 از مسئولین محترم نشریات علمی، دعوت بعمل می آید تا در این کارگاه که با هدف آشنایی با استاندارد های بین المللی نشریات علمی می باشد، شرکت نمایند.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب