کریم پور, محمد حسن, شیردشت زاده, نرگس, صادقی, مارتیا. (1400). گرانیتوئیدهای پهنه سنندج-سیرجان متعلق به سری ایلمینیت (نوع S)، همزاد با کوه‌ زایی سیمیرین (178-160 میلیون سال پیش): بررسی علت عدم تشکیل کانی‌ سازی قلع پورفیری. سامانه مدیریت نشریات علمی, 13(1), 1-28. doi: 10.22067/econg.v13i1.1011
محمد حسن کریم پور; نرگس شیردشت زاده; مارتیا صادقی. "گرانیتوئیدهای پهنه سنندج-سیرجان متعلق به سری ایلمینیت (نوع S)، همزاد با کوه‌ زایی سیمیرین (178-160 میلیون سال پیش): بررسی علت عدم تشکیل کانی‌ سازی قلع پورفیری". سامانه مدیریت نشریات علمی, 13, 1, 1400, 1-28. doi: 10.22067/econg.v13i1.1011
کریم پور, محمد حسن, شیردشت زاده, نرگس, صادقی, مارتیا. (1400). 'گرانیتوئیدهای پهنه سنندج-سیرجان متعلق به سری ایلمینیت (نوع S)، همزاد با کوه‌ زایی سیمیرین (178-160 میلیون سال پیش): بررسی علت عدم تشکیل کانی‌ سازی قلع پورفیری', سامانه مدیریت نشریات علمی, 13(1), pp. 1-28. doi: 10.22067/econg.v13i1.1011
کریم پور, محمد حسن, شیردشت زاده, نرگس, صادقی, مارتیا. گرانیتوئیدهای پهنه سنندج-سیرجان متعلق به سری ایلمینیت (نوع S)، همزاد با کوه‌ زایی سیمیرین (178-160 میلیون سال پیش): بررسی علت عدم تشکیل کانی‌ سازی قلع پورفیری. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1400; 13(1): 1-28. doi: 10.22067/econg.v13i1.1011


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب