اخبار و اعلانات

 

نمایه شدن نشریه پژوهش های فلسفی کلامی قم در اسکوپوس
1401-09-07

نشریه پژوهش های فلسفی کلامی دانشگاه قم در پایگاه بین المللی اسکوپوس نمایه شد.

                                                           

لینک پذیرفته شدن در نمایه اسکوپوس:

https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/?trackingID=D909D441DC09E371
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب