اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین سیدی
سردبیر: دکترسید حسین سیدی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۱۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۸۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

ضریب تاثیر: 0.116
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور:
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • امید ایزانلو
 • حجت اله فسنقری
 • حسن عبدالهي
 • رسول بلاوی
 • رضا محمدی
 • زهره قربانی مادوانی
 • سید مهدی مسبوق
 • طاهره اختری
 • طیبه سیفی
 • عباس اقبالی
 • عباس طالب زاده شوشتري
 • عباس گنجعلی
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • محمد غفوری فر
 • مصطفی مهدوی آرا
 • مهین حاجی زاده
 • نسیم صارمی
 • کبری راستگو
 • کبری روشن فکر

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

روانشناسی تطبیقی رنگ‌ها در «سقط الزند» معرّی و دیوان رودکی برپایه نظریه ماکس لوشر

عبدالباسط عرب یوسف آبادی, فائزه عرب یوسف آبادی, سید باقر حسینی

بررسی سبک شناسي لايه آوايي اشعار خليل حاوي

مسعود مرگان پور, حسین شمس آبادی, حسین میرزایی نیا, عباس گنجعلی

سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه

زهرا راه چمنی, مرضیه آباد, حسن عبدالهی, حسین سیدی

مطالعه نشانه شناسانه اشعار وطنی شوقیات

علی رضا محمدرضایی, سیده سکینه حسینی

بررسی قضایای نقدی - ساختاری از دیدگاه ابن خلدون

علیرضا حسینی, سبحان کاوسی, پوریا اسمعیلی, ابوالقاسم باقری