اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر براتعلی خاکپور
سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۵۳۸-۳۵۳۱
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۲۹۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی ، دوفصلنامه

لیست داوران منتصب این شماره

 • حسین آقاجانی
 • حسین نظم فر
 • حمدالله سجاسی قیداری
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر مهدی زنگنه
 • دکتر میرنجف موسوی
 • روح اله اسدی
 • سعیده مؤیدفر
 • شیرین صباغی ابکوه
 • علی اکبر تقی پور
 • علی اکبر عنابستانی
 • علی موحد
 • غزاله ربانی ابوالفضلی
 • فرزانه رزاقیان
 • فروزان طاهری
 • مجتبی صادقی
 • محسن آقایاری هیر
 • محمد قنبری
 • محمود قدیری
 • مصطفی امیرفخریان
 • معصومه توانگر
 • مهدی عبداللهی
 • هادی سلیمانی مقدم
 • یونس غلامی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه-پردازی داده بنیاد ساخت گرا

غلامرضا کاظمیان , رضا واعظی, وجه اله قربانی زاده, مرضیه شاه محمّدی

سنجش پراکنده رویی شهری در کلان شهر مشهد

صادق فکور کارگر, ایرج اسدی, نصرت اله گودرزی

مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.