اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
مدیر مسئول: دکتر محمد کافی
سردبیر: دکتر احمد نظامی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۵X
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی-پژوهشی

ضریب تاثیر: میانگین ضریب تأثیر در سال1393: 0/07 (ISC)
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم دورانی
 • اسماعیل قلی نژاد
 • اکبر علی وردی
 • بهمن پاسبان اسلام
 • بهنام کامکار
 • جعفر نباتی
 • جعفر کامبوزیا
 • حسن مکاریان
 • داود صادق زاده اهری
 • رستم یزدانی بیوکی
 • سرور خرم دل
 • سعیدرضا حسین زاده
 • سید حسین صباغ پور
 • علی اکبر محمودی
 • علی سپهری
 • علی نخ زری مقدم
 • علیرضا برجسته
 • فرزاد حسین پناهی
 • محمد بهزاد امیری
 • محمد حسین قرینه
 • مرتضی گلدانی
 • نسرین مشتاقی
 • هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی
 • همایون کانونی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

واکنش رشد رویشی و زایشی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به کاربرد هیومیک¬اسید در آب آبیاری تحت تأثیر تراکم¬های مختلف کاشت

فرناز احمدی نورالدین وند, محمدرضا مرادی تلاوت, سید عطاءاله سیادت, علی مشتطی
بازدید: 300

بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.)

عبدالمجید سهیل نژاد, عبدالمجید مهدوی دامغانی, هومان لیاقتی, پیام پزشکپور
بازدید: 158
بازدید: 156